werken in het onderwijs

Lerarentekort Oost-Nederland

Vijftig schoolbesturen in het primair en speciaal basis-
onderwijs en twee PABO’s hebben de handen ineen geslagen
en werken samen aan het oplossen van het lerarentekort in
Oost-Nederland.

kijk hier welke besturen meedoen

werving & selectie

Hoe kunnen we gezamenlijk meer leerkrachten interesseren voor een baan in de regio? Dit onderdeel gaat over recruitment, aantrekkelijk werkgeverschap en het ontwikkelen van nieuwe wervingsstrategieën.

opleiden

Werk je nu in een andere sector en overweeg je de overstap te maken naar het onderwijs? Er zijn verschillende manieren om je bevoegdheid te halen. In Oost Nederland trekken schoolbesturen en PABO’s samen op.

herstarters

Heb je een PABO-diploma en sta je nu niet voor de klas? Wil je weer aan het werk in het onderwijs? Wij helpen je graag!

behoud

Verschillende activiteiten in de regio zijn gericht op het behoud van personeel en terugdringen van het ziekteverzuim. Thema’s zijn onder andere het anders organiseren van het onderwijs en innovatie van het functiebouwwerk.

Over de regionale aanpak lerarentekort

Het lerarentekort in het primair onderwijs is een groeiend probleem. Samenwerking in de regio biedt de grootste kans om het lerarentekort aan te pakken. De onderwijsarbeidsmarkt wordt namelijk sterk regionaal bepaald. Met de subsidieregeling Regionale aanpak lerarentekort stimuleert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap schoolbesturen, scholen en lerarenopleidingen het lerarentekort gezamenlijk aan te pakken.

uit de praktijk

Geen dag is hetzelfde

“In 2012 heb ik mijn studie Psychologie afgerond. Nooit gedacht dat leerkracht iets voor me zou zijn. Totdat ik me erin ging verdiepen en open dagen ging bezoeken. Toen vielen de dingen ineens op hun plek. Drie maanden later schreef ik me in voor de deeltijd pabo. Dit werk is fantastisch, omdat je echt een steentje kunt bijdragen aan de maatschappij.”

– Kris van de WesteringhWERVING EN SELECTIE

De regio werkt aan beleid op het terrein van aantrekkelijk werkgeverschap, met gezamenlijke afspraken.
Ook wordt gewerkt aan een wervingscampagne voor Oost Nederland, gericht op alle mogelijke doelgroepen, waaronder de herstarters en zij-instromers.

BINDEN & BOEIEN

Voor het behoud van personeel ontwikkelt de regio beleid gericht op de verschillende leeftijdscategorieën. Ook kijken we naar het terugdringen van verzuim en werkdruk en naar het anders inrichten van onderwijs in de 21e eeuw.

HERSTARTERS

In de regio willen we minimaal 50 mensen met een bevoegdheid weer in laten stromen in het primair onderwijs. We bieden op maat herstarterstrajecten.

OPLEIDEN

De regio ontwikkelt samen met de PABO’s kansrijke opleidingstrajecten voor zij-instromers. Ook specifiek voor het speciaal onderwijs.
De besturen stellen zich garant voor werkplekken.

WERK MEE AAN DE TOEKOMST

besturen

Scholen

collega's

leerlingen